amedia

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU » THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp bài tham luận Toạ đàm học thuật lần 2

09-02-2021 18:21:01

THÔNG BÁO  Về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp bài tham luận Toạ đàm học thuật lần 2

Căn cứ Thông báo số 02/TB-TĐHT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ban tổ chức Toạ đàm học thuật “Nghiên cứu và ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong điện ảnh và giải trí Việt Nam” về việc tham gia viết bài toạ đàm học thuật. Do ảnh hưởng dịch Covi

Đọc thêm: THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp bài tham luận Toạ đàm học thuật lần 2


GIỚI THIỆU » Giới thiệu

22-10-2020 15:43:39

Giới thiệu

Trung tâm Truyền thông Nghệ thuật (Art Media Center – AMC) được thành lập theo quyết định số 408/QĐ-ĐHKT ngày 27/08/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh nay hoạt động dưới Viện Thiết kế và Truyền thông Nghệ thuật thuộc Trường

Đọc thêm: Giới thiệuA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: