amedia

ĐỒ HOẠ

ĐỒ HOẠ » Khóa học thiết kế đồ họa thực hành

28-05-2020 09:54:20

Khóa học thiết kế đồ họa thực hành

Chương trình SDC do GĐ sáng tạo, Award-winning Graphic Designer Nguyễn Tri Phương Đông Thiết kế và chủ trì, Viện DAMI (TP.HCM) và Tri Đông Design Studio (USA) phối hợp tổ chức.

Đọc thêm: Khóa học thiết kế đồ họa thực hành


ĐỒ HOẠ » Nguyễn Tri Phương Đông Design thắng American Graphic Design Award 2014

04-04-2015 17:48:52

Nguyễn Tri Phương Đông Design thắng American Graphic Design Award 2014

Nhà thiết kế đồ họa Nguyễn Tri Phương Đông, cư dân tiểu bang Texas, vừa thắng giải thiết kế American Graphic Design Award 2014 với cách thức trình bày cuốn cẩm nang du lịch "Sài Gòn Zoom In"- "Sài Gòn Cận Cảnh.".

Đọc thêm: Nguyễn Tri Phương Đông Design thắng American Graphic Design Award 2014


ĐỒ HOẠ » Tiếp cận lịch sử bằng đồ họa: Hai trò 9x, một cô 8x

01-02-2014 14:49:05

Tiếp cận lịch sử bằng đồ họa: Hai trò 9x, một cô 8x

Bài viết của Nguyễn Tri Phương Đông đăng trên Tuần báo Tuổi trẻ cuối tuần , số ra ngày 14/9/2013 Tiếp cận lịch sử bằng đồ họa, với đề tài truyền thống, là chọn lựa của hai sinh viên Đại học Kiến trúc và Đại học Công nghệ Sài Gòn cho đề án tốt nghiệp

Đọc thêm: Tiếp cận lịch sử bằng đồ họa: Hai trò 9x, một cô 8x


ĐỒ HOẠ » Carolyn Davidson & Nike

17-12-2013 17:44:05ĐỒ HOẠ » Bộ sưu tầm những áp phích “không tuổi”

17-12-2013 17:43:02

Bộ sưu tầm những áp phích “không tuổi”

Chúng ta cần cảm hứng để "mở khóa" những ý tưởng tuyệt vời.

Đọc thêm: Bộ sưu tầm những áp phích “không tuổi”


Các bài viết khác...