amedia

DESIGNBOOM

Những phế tích, phần còn lại của các công trình kiến trúc nhân tạo, có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Studio sáng tạo Neomam đã tạo ra các ảnh động GIF làm phục sinh vẻ đẹp toàn vẹn của các công trình đó ngay trước mắt chúng ta.

Xem chi tiết

Elizabeth Bridges và Garrett Benish của Sum Studio đã tạo ra một loại khẩu trang bằng cellulose vi sinh, với suy ngẫm rằng giá mà người ta đầu tư vào ngành chế tác sinh học bền vững sớm hơn, thì biết đâu chúng ta đã có số lượng trang thiết bị bảo vệ

Xem chi tiết

A-BOOKS

Lịch sử Design nghiên cứu sự phát triển của design và những yếu tố cơ bản của sự phát triển một cách trực quan qua những khái niệm và những cột mốc hình thành các phong cách, trường phái, các nhà lý thuyết, các bậc thầy về design

Xem chi tiết

Văn học nghệ thuật và chức năng (Lộ trình khám phá đặc trưng bản chất của văn học nghệ thuật)

Xem chi tiết