amedia

DESIGNBOOM

Elizabeth Bridges và Garrett Benish của Sum Studio đã tạo ra một loại khẩu trang bằng cellulose vi sinh, với suy ngẫm rằng giá mà người ta đầu tư vào ngành chế tác sinh học bền vững sớm hơn, thì biết đâu chúng ta đã có số lượng trang thiết bị bảo vệ

Xem chi tiết

Viện Thiết kế Điện toán và Xây dựng (ICD) thuộc Đại học Stuttgart và Viện Xây dựng Kết cấu và Thiết kế Kết cấu (ITKE) vừa hợp tác thực hiện một công trình cao 14 mét ở miền Nam nước Đức.

Xem chi tiết

A-BOOKS

Lịch sử Design nghiên cứu sự phát triển của design và những yếu tố cơ bản của sự phát triển một cách trực quan qua những khái niệm và những cột mốc hình thành các phong cách, trường phái, các nhà lý thuyết, các bậc thầy về design

Xem chi tiết

Văn học nghệ thuật và chức năng (Lộ trình khám phá đặc trưng bản chất của văn học nghệ thuật)

Xem chi tiết