amedia

NỘI THẤT

NỘI THẤT » Pigeon's Hostel

07-09-2020 22:50:12

Pigeon's Hostel

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Định, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 9/2020: Pigeon's Hostel

Đọc thêm: Pigeon's Hostel


NỘI THẤT » Trường Mầm non Sơn ca 11

07-09-2020 22:50:53

Trường Mầm non Sơn ca 11

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Dương Thị Kiều Duyên, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 9/2020: Trường Mầm non Sơn ca 11.

Đọc thêm: Trường Mầm non Sơn ca 11


NỘI THẤT » Làng trẻ em SOS Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh

07-09-2020 21:57:48

Làng trẻ em SOS Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Cao Thị Thảo Hiền, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 9/2020: Làng trẻ em SOS Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh.

Đọc thêm: Làng trẻ em SOS Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh


NỘI THẤT » Văn phòng công ty kiểm toán đa quốc gia PWC

06-08-2019 14:36:37

Văn phòng công ty kiểm toán đa quốc gia PWC

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Lê Nhật Vy, lớp NT14A1, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 8/2019: Văn phòng công ty kiểm toán đa quốc gia PricewaterhouseCooper.

Đọc thêm: Văn phòng công ty kiểm toán đa quốc gia PWC


NỘI THẤT » Nhà của cộng đồng người điếc - Nhà của thời thanh xuân

06-08-2019 14:31:26

Nhà của cộng đồng người điếc - Nhà của thời thanh xuân

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Lê Huy Bình, lớp NT14A1, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 8/2019.

Đọc thêm: Nhà của cộng đồng người điếc - Nhà của thời thanh xuân


Các bài viết khác...


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: