amedia

LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT

LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » ORGANIC DESIGN VÀ NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ

15-06-2020 10:04:12

ORGANIC DESIGN VÀ NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ

Bàn về thiết kế hữu cơ khởi nguồn từ kiến trúc hữu cơ và xu hướng nghệ thuật thiết kế hậu hiện đại.

Đọc thêm: ORGANIC DESIGN VÀ NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ


LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Vì sao lại là Chủ nghĩa hiện thực? (Phần 2)

08-08-2017 11:39:51

Vì sao lại là Chủ nghĩa hiện thực? (Phần 2)

Bài viết của Frederick Ross Ngày 7 tháng 2 năm 2014, bài phát biểu quan trọng từ nhiều họa sĩ gửi tới Hiệp hội họa sĩ vẽ chân dung Connecticut. Trịnh Nhật Vũ dịch. AMC giới thiệu cùng các bạn (Phần 2)

Đọc thêm: Vì sao lại là Chủ nghĩa hiện thực? (Phần 2)


LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Vì sao lại là Chủ nghĩa hiện thực? (Phần 1)

10-08-2017 04:16:59

Vì sao lại là Chủ nghĩa hiện thực? (Phần 1)

Phần 1 Bài viết của Frederick Ross Ngày 7 tháng 2 năm 2014, bài phát biểu quan trọng từ nhiều họa sĩ gửi tới Hiệp hội họa sĩ vẽ chân dung Connecticut. Trịnh Nhật Vũ dịch.

Đọc thêm: Vì sao lại là Chủ nghĩa hiện thực? (Phần 1)


LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Một công trình thông tuệ về nghệ thuật design

20-03-2017 18:12:58

Một công trình thông tuệ về nghệ thuật design

Công trình “Nguyên lý Design thị giác” của Nguyễn Hồng Hưng (612 trang, NXB Đại học quốc gia TPHCM, tái bản 11/2016) là công trình đầu tiên của Việt Nam viết khá dày dặn với 18 chương và 1.056 hình minh họa in màu công phu, một công trình về học thu

Đọc thêm: Một công trình thông tuệ về nghệ thuật design


LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » LỊCH SỬ DESIGN HAY LỊCH SỬ THIẾT KẾ CHO ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG/DESIGN

29-06-2016 12:13:27

LỊCH SỬ DESIGN HAY LỊCH SỬ THIẾT KẾ  CHO ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG/DESIGN

Tham luận dự Hội thảo Khoa học toàn quốc "Đổi mới đào tạo Mỹ thuật ứng dụng ở Việt Nam - từ thực tiễn đến giải pháp" do Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) phối hợp cùng Hội Mỹ thuật TPHCM, Vietnam Design Association, Báo Điện tử Tổ quốc, Art Media Cen

Đọc thêm: LỊCH SỬ DESIGN HAY LỊCH SỬ THIẾT KẾ CHO ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG/DESIGN


Các bài viết khác...


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: