amedia

SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT

SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT » Thông báo về việc Tổ chức Toạ đàm học thuật Nghiên cứu và ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong điện ảnh và giải trí Việt Nam

25-12-2020 11:23:37

Thông báo về việc Tổ chức Toạ đàm học thuật Nghiên cứu và ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong điện ảnh và giải trí Việt Nam

Thông báo về việc Tổ chức Toạ đàm học thuật Nghiên cứu và ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong điện ảnh và giải trí Việt Nam

Đọc thêm: Thông báo về việc Tổ chức Toạ đàm học thuật Nghiên cứu và ứng dụng văn học, văn hoá, lịch sử trong điện ảnh và giải trí Việt Nam


SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT » THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI TOẠ ĐÀM HỌC THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VĂN HỌC, VĂN HOÁ, LỊCH SỬ TRONG ĐIỆN ẢNH VÀ GIẢI TRÍ VIỆT NAM

25-12-2020 10:52:50

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI TOẠ ĐÀM HỌC THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VĂN HỌC, VĂN HOÁ, LỊCH SỬ TRONG ĐIỆN ẢNH VÀ GIẢI TRÍ VIỆT NAM

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI TOẠ ĐÀM HỌC THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VĂN HỌC, VĂN HOÁ, LỊCH SỬ TRONG ĐIỆN ẢNH VÀ GIẢI TRÍ VIỆT NAM

Đọc thêm: THƯ MỜI ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI TOẠ ĐÀM HỌC THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VĂN HỌC, VĂN HOÁ, LỊCH SỬ TRONG ĐIỆN ẢNH VÀ GIẢI TRÍ VIỆT NAM


SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT » Chức năng hoạt động cơ bản của DAMI

20-08-2020 10:52:04

Chức năng hoạt động cơ bản của DAMI

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA DAMI

Đọc thêm: Chức năng hoạt động cơ bản của DAMI


SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT » DAMI - CỬA ĐÃ MỞ

20-08-2020 10:51:47

DAMI - CỬA ĐÃ MỞ

DAMI (Design & Art Media Institute) Viện thiết kế Truyền thông & Nghệ thuật thuộc ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Asia University of Art & Design - AUAD) chính thức hoạt động kể từ ngày 30.06.2020

Đọc thêm: DAMI - CỬA ĐÃ MỞ


SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT » Viện thiết kế và Truyền thông nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động

20-08-2020 10:51:27

Viện thiết kế và Truyền thông nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động

Viện thiết kế và Truyền thông nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh (trực thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu - Asia University of Art & Design - AUAD) chính thức hoạt động. Lễ khai trương Viện diễn ra ngày 30/06/2020

Đọc thêm: Viện thiết kế và Truyền thông nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động


Các bài viết khác...


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: