amedia

MULTMEDIA ART



MULTMEDIA ART » 36 tác phẩm photo manipulation ấn tượng

16-12-2013 16:03:34

36 tác phẩm photo manipulation ấn tượng

Photo manipulation là một trong những môn nghệ thuật sáng tạo phức tạp và đòi hỏi sự tinh vi cao nhất xuất phát từ thời đại kỹ thuật số.

Đọc thêm: 36 tác phẩm photo manipulation ấn tượng


MULTMEDIA ART » Chiêm ngưỡng các tác phẩm thể loại Photo Manipulation

16-12-2013 16:01:18

Chiêm ngưỡng các tác phẩm thể loại Photo Manipulation

Photo Manipulation là thể loại kết hợp giữa nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa.

Đọc thêm: Chiêm ngưỡng các tác phẩm thể loại Photo Manipulation


MULTMEDIA ART » Đặc trưng của mỹ thuật đa phương tiện

16-12-2013 16:00:14

Đặc trưng của mỹ thuật đa phương tiện

Việc họa sĩ ứng dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sáng tác đem lại nhiều biến đổi lớn .

Đọc thêm: Đặc trưng của mỹ thuật đa phương tiện



A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: