amedia

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU » Giới thiệu

22-10-2020 15:43:39

Giới thiệu

Trung tâm Truyền thông Nghệ thuật (Art Media Center – AMC) được thành lập theo quyết định số 408/QĐ-ĐHKT ngày 27/08/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh nay hoạt động dưới Viện Thiết kế và Truyền thông Nghệ thuật thuộc Trường

Đọc thêm: Giới thiệuA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: