amedia

Domain Names of Art Media Center

07-12-2016 22:23:39


Để mở rộng khả năng truy cập vào website của Trung tâm Truyền thông Nghệ thuật Art Media Center (AMC), từ 01/03/2014 ngoài kênh www.artmedia.com.vn AMC mở thêm kênh kết nối website www.artmedia.net.vn. Từ ngày 01/12/2016 link kết nối với website của AMC dùng lại kênh www.artmedia.edu.vn

Các bạn cũng có thể truy cập vào website của AMC qua website của Đại học Kiến trúc TPHCM www.uah.edu.vn và tìm trong mục Liên kết website hoặc qua link facebook www.facebook.com/ARTMEDIA.CENTER

Trân trọng thông tin đến các bạn và cám ơn các bạn đã tới thăm Art Media Center của chúng tôi.

AMC Admin