amedia

Chức năng hoạt động cơ bản của DAMI

20-08-2020 10:52:04


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA DAMI

1. Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dung - design. Tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về các lĩnh vực:

 • Thiết kế đồ họa truyền thông
 • Thiết kế trang trí nội thất
 • Thiết kế tạo dáng sản phẩm
 • Tạo mẫu thời trang, hàng may sẵn,...
 • Lý luận và lịch sử nghệ thuật design

2. Huấn luyện Đào tạo (Tổ chức huấn luyện và đào tạo)

 • Workshop và các chuyên đề chuyên ngành.
 • Khóa Đào tạo ngắn hạn các lĩnh vực nghệ thuật thiết kế và truyền thông cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận
 • Luyện vẽ mầm non làm cử nhân Mỹ thuật ứng dụng tương lai.
 • Tổ chức lớp liên thông đại học AUAD (Phương thức liên kết liên thông Cao đẳng – Đại học)

3. Dịch vụ Truyền thông

 • Tổ chức biên soạn, xuất bản (giáo trình, tài liệu tham khảo)
 • Dịch vụ sửa morat luận văn, tiểu luận, bài báo...
 • Tập san DAMI online
 • Triển lãm, bảo tàng mini
 • Câu lạc bộ sách Artmedia Books

A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

 • Đang xem:
 • Tổng lượt xem: