amedia

Văn học nghệ thuật & chức năng

04-06-2019 17:05:12


Văn học nghệ thuật & chức năng - Một cuốn sách mới của tác giả (Thầy giáo) Lâm Vinh

Lấy hoạt động thẩm mỹ của con người trong thực tiễn đời sống từ cả hai quan điểm đồng đại và lịch đại, làm cái trục chính để xem xét quá trình mỹ hóa từ dạng sơ khai đến dạng trưởng thành. Lộ trình đó diễn ra một cách khách quan cả trong lịch đại và đồng đại, đó là: Ba chặng đường mỹ hóa và hai hệ thống nghệ thuật. Nếu quan sát lịch đại, sẽ thấy quá trình đó diễn ra hàng ngàn năm, từ thời đồ đá đến thời xuất hiện nhà nước cổ đại. Nếu quan sát đồng đại, sẽ thấy ba dạng mỹ hóa đó thường xuyên diễn ra trong môi trường sống quanh ta. mỗi chặng đường mỹ hóa được trình bày, phân tích thành một chương trong cuốn sách Văn học nghệ thuật và chức năng.

Trong lộ trình mỹ hóa, nghệ thuật xuất hiện dần dần từ nghệ thuật ứng dụng đến nghệ thuật thuần túy. Quá trình lý giải đặc trưng sáng tạo của hai loại nghệ thuật này sẽ trả lời câu hỏi "Nghệ thuật là gì?" Và không thể tránh khỏi việc cho ra đời một số khái niệm, thuật ngữ "tự tạo" để diễn đạt luận điểm mới nảy sinh (cái đẹp - phi nghệ thuật, nghệ thuật ứng dụng - lưỡng tính, nghệ thuật thuần túy - đơn tính, ) kèm theo việc sơ đồ hòa kiểu hình học và dạng quang phổ


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: