amedia

Sổ tay Sinh Viên

07-11-2016 23:16:24


Sổ tay Sinh viên Đại học Kiến Trúc là một cẩm nang hữu ích cho sinh viên nhà trường, đặc biệt là các "lính mới", trong việc nắm bắt thông tin cũng như quản lý việc học hành và các hoạt động khác. 

Sổ tay Sinh viên gồm các nội dung chính:

1. Thời khoá biểu niên học 

2. Lịch tuần (là những bảng thời gian biểu cho sinh viên tự sắp xếp công việc của bản thân cũng như chú thích những kế hoạch quan trọng)

3. Trang ý tưởng (dành cho sinh viên ghi chép hoặc vẽ ra những ý tưởng bất chợt, ngẫu hứng)

4. Phân bố học phần (bảng thống kê các học phần và số tín chỉ của các ngành học trong trường theo từng học kỳ)

5. Quy định học vụ theo hệ thống tín chỉ 

6. Quy định về công tác sinh viên

7. Lược sử về Đại học Kiến Trúc

8. Chuẩn đầu ra của các ngành

9. Những ngày nghỉ trong năm học

0.Thông tin về các ban hành chính nhà trường

11. Thông tin về các khoa trong trường

12. Hướng dẫn cơ bản 5 kỹ năng học tập bậc đại học

13. Trang ghi chép thông tin giảng viên

14. Trang ghi chép thông tin cá nhân

ĐG : 25.000VNĐ

 


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: