amedia

Phoenix Water colour Artist’s Pad A3 180gsm

10-07-2017 22:41:09


 
Water colour Artist’s Pad A4
+ Chất liệu: Giấy vẽ màu nước, không axit
+ Sử dụng: Phù hợp cho vẽ màu nước
+ Đặc điểm:
Định lượng 120 g/m2
Số lượng 20 tờ

 

 


Water colour Artist’s Pad A4
+ Chất liệu: Giấy vẽ màu nước, không axit
+ Sử dụng: Phù hợp cho vẽ màu nước
+ Đặc điểm:
Định lượng 120 g/m2
Số lượng 20 tờ

 

 

 


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: