amedia

Tượng đài Anish Kapoor ở công viên Kensington

10-12-2013 17:15:01


Designboom - Mỹ thuật

 

 

alt 

  

Anish Kapoor: lật úp thế giới

Công viên Kensington, Luân Đôn

28 tháng Chín, 2010 đến 13 tháng Ba, 2011 

 

alt 

 Anish Kapoor

 

 

Gương trời, màu đỏ, 2007

 

 

Triển lãm sắp đặt hướng về công viên Kensington, Luân Đôn

 

 

(28 tháng Chín, 2010 – 13 tháng Ba, 2011)

 
© 2010 Dave Morgan

 

Anish Kapoor: lật úp thế giới vừa được trưng bày tại công viên Kensington, Luân Đôn, là tác phẩm tượng đài của nghệ sĩ Luân Đôn Anish Kapoor. Bề mặt gương soi cong tròn bằng thép không rỉ của công trình phản chiếu không gian công viên xung quanh, đem lại một góc nhìn mới về bối cảnh xanh trong lòng thành phố rộn rã.

  

 

alt 

Anish Kapoor

 

 

Gương trời, màu đỏ, 2007

 

 

Triển lãm sắp đặt hướng về công viên Kensington, Luân Đôn

 

 

(28 tháng Chín, 2010 – 13 tháng Ba, 2011)

 

 

© 2010 Dave Morgan

 

alt

Anish Kapoor

 

 

Đường cong hình chữ C, 2007

 

 

Triển lãm sắp đặt hướng về công viên Kensington, Luân Đôn

 

 

(28 tháng Chín, 2010 – 13 tháng Ba, 2011)

 

 

© 2010 Dave Morgan

 

alt 

 

Anish Kapoor

 

 

Đường cong hình chữ C, 2007

 

 

Triển lãm sắp đặt hướng về công viên Kensington, Luân Đôn

 

 

(28 tháng Chín, 2010 – 13 tháng Ba, 2011)

 

 

© 2010 Dave Morgan

 

alt

 

Anish Kapoor

 

 

Đường cong hình chữ C, 2007

 

 

Triển lãm sắp đặt hướng về công viên Kensington, Luân Đôn

 

 

(28 tháng Chín, 2010 – 13 tháng Ba, 2011)

 

 

© 2010 Dave Morgan

 

alt

Anish Kapoor

 

 

Đường cong hình chữ C, 2007

 

 

Triển lãm sắp đặt hướng về công viên Kensington, Luân Đôn

 

 

(28 tháng Chín, 2010 – 13 tháng Ba, 2011)

 

 

© 2010 Dave Morgan

 

Triển lãm do Công viên Hoàng gia và Nhà triển lãm Serpentine tổ chức, với sự hỗ trợ của Nhà triển lãm LissonNhà triển lãm Gladstone và những nhà tài trợ vô danh khác. Là một phần của chương trình triển lãm kỷ niệm 40 năm hoạt động của nhà triển lãm Serpentine, nó là khởi đầu của một chiến lược nghệ thuật mới của The Royal Parks.

 

alt

Sơ đồ triển lãm:

A

Gương trời, 2006

Thép không rỉ

1066,8 x 1066,8 cm

B

Đường cong hình chữ C, 2007

Thép không rỉ

220 x 770 x 300 cm

C

Gương trời, màu đỏ, 2007

Thép không rỉ

274 x 290 x 146 cm

D

Phi vật thể (hình chóp thuôn), 2007

Thép không rỉ

 

Biên dịch: Hương Châu


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: