amedia

Văn phòng công ty kiểm toán đa quốc gia PWC

06-08-2019 21:36:37


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Lê Nhật Vy, lớp NT14A1, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 8/2019: Văn phòng công ty kiểm toán đa quốc gia PricewaterhouseCooper.

Nguồn: LNV. Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc tp.HCM.