amedia

Pigeon's Hostel

07-09-2020 22:50:12


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Định, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 9/2020: Pigeon's Hostel

Nguồn: NTNĐ. Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM.


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: