amedia

Nội thất Thiền Resort

01-08-2017 13:58:25


Đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất năm 2015 của sinh viên Hoàng Thị Mùi, đề tài "Thiền Resort"

Thông tin đồ án:

Tên đề tài: Thiết kế nội thất "Thiền Resort"

SVTH: Hoàng Thị Mùi

Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 06/2015.

Nguồn: HTM.


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: