amedia

Nội thất khách sạn Sen Việt

03-06-2017 08:44:40


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Đặng Thị Kim Hương, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, bảo vệ tháng 6/2017.

Nguồn: ĐTKH. Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: