amedia

NỘI THẤT

NỘI THẤT » Nội thất Biệt thự Hoàng Yến

20-10-2016 16:06:58

Nội thất Biệt thự Hoàng Yến

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài Thiết kế Nội thất Biệt thự Hoàng Yến. SV: Nguyễn Hoàng Anh.

Đọc thêm: Nội thất Biệt thự Hoàng Yến


NỘI THẤT » Nội thất Văn phòng Đại diện Avast

15-06-2015 16:46:29

Nội thất Văn phòng Đại diện Avast

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Văn phòng Đại diện Avast. SV Nghiêm Đình Thọ.

Đọc thêm: Nội thất Văn phòng Đại diện Avast


NỘI THẤT » Nội thất văn phòng Sơn Dulux

15-06-2015 16:37:49

Nội thất văn phòng Sơn Dulux

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Văn phòng Sơn Dulux. SV Trương Thị Yến Vân.

Đọc thêm: Nội thất văn phòng Sơn Dulux


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn The Leaf

15-06-2015 16:30:16

Nội thất Khách sạn The Leaf

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn The Leaf. SV Đồng Văn Nam.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn The Leaf


NỘI THẤT » Nội ngoại thất Resort Bamboo

15-06-2015 14:20:28

Nội ngoại thất Resort Bamboo

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Nguyễn Quang Hưng, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Resort Bamboo.

Đọc thêm: Nội ngoại thất Resort BambooA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: