amedia

NỘI THẤT

NỘI THẤT » Nội thất Nhà hàng Ohayo

28-05-2016 10:45:25

Nội thất Nhà hàng Ohayo

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất năm 2016 của SV Bùi Tuấn Anh, Khoa Kiến trúc, đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Đọc thêm: Nội thất Nhà hàng Ohayo


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn 5 sao Palace

28-05-2016 09:42:13

Nội thất Khách sạn 5 sao Palace

Đồ án tốt nghiệp đại học năm 2016 ngành Thiết kế Nội thất của SV Phan Minh Quân, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà nẵng.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn 5 sao Palace


NỘI THẤT » Từ Hoàng Phi và Đồ án nội thất tốt nghiệp Á khoa

02-08-2015 12:51:42

Từ Hoàng Phi và Đồ án nội thất tốt nghiệp Á khoa

Portfolio và bài đồ án tốt nghiệp Á khoa ngành Thiết kế nội thất theo chương trình đại học 4 năm của Từ Hoàng Phi.

Đọc thêm: Từ Hoàng Phi và Đồ án nội thất tốt nghiệp Á khoa


NỘI THẤT » Thiên Diệu Hoàng và Đồ án nội thất tốt nghiệp Thủ khoa

02-08-2015 12:52:43

Thiên Diệu Hoàng và Đồ án nội thất tốt nghiệp Thủ khoa

Portfolio và bài đồ án tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế nội thất theo chương trình đại học 4 năm của Thiên Diệu Hoàng, Khoa Design, STU.

Đọc thêm: Thiên Diệu Hoàng và Đồ án nội thất tốt nghiệp Thủ khoa


NỘI THẤT » Nội thất I Resort

01-08-2017 14:00:09

Nội thất I Resort

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Vũ Văn Tới, đề tài "I Resort"

Đọc thêm: Nội thất I ResortA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: