amedia

Nội thất Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh

09-08-2018 06:38:26


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Huỳnh Thị Cẩm Nhung, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 7/2018.

Nguồn: HTCN. Khoa Kiến trúc Nội thất ĐH Kiến trúc TPHCM.