amedia

Nội thất văn phòng Sơn Dulux

15-06-2015 16:37:49


D.A. Magazine - Nội thất

 

 

 

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài: Thiết kế Nội thất Văn phòng Sơn Dulux

SV; Trương Thị Yến Vân

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 05/2013

Nguồn: TTYV