amedia

Nhà của cộng đồng người điếc - Nhà của thời thanh xuân

06-08-2019 14:31:26


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Lê Huy Bình, Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM, bảo vệ tháng 8/2019: Nhà của công đồng người điếc - Nhà của thời thanh xuân.

 

Nguồn: LHB. Khoa Kiến trúc Nội thất, ĐH Kiến trúc Tp.HCM.