amedia

Lê Huy Tiếp hội họa - P2

17-06-2015 07:02:58


D.A. Magazine - Nhân vật

AMC xin giới thiệu tiếp các tác phẩm hội họa của họa sĩ Lê Huy Tiếp đã định hình phong cách kể từ tác phẩm Chân dung tự họa (1978) cho đến hết thế kỷ XX.

 

 

alt 

 

Beginning (Self Potrait - 1978)

 

 

alt 

 Listen to the sea (1981)

 

 alt 

The Central (1981)

 

 

alt

Going to the sea (1985)

 

alt 

Peace (1986)

 

 

alt

 

War (1986)

 

 

alt

 

Engineer's table (1987)

 

 

alt

 

Waiting (1987)

 

 

alt

 

Hot Wind (1988-1990)

 

 

alt

 

Homeland (1989)

 

alt 

Dream of the worker (1991)

 

 

alt

 

Stillife (1993)

 

alt 

The girl near window (1995)

 

 

alt

Yên Hà Nội (1995)

 

 

alt

Nha Trang Moonlight - Stillife (1996)

 

 

alt

Stones (1996)

 

 

alt

 

The painter's shirt (1996)

 

 

alt

 

Eva's return (1997)

 

 

 

alt

 

 

 

Waiting (1997)

 

alt 

Thái Bá Vân (1998)

 

Và ảnh chụp họa sĩ Lê Huy Tiếp gần đây (tháng 4/2012) khi ông đến thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình tự do với nụ cười tươi ít thấy của mình.

 

alt 

 

(TVB - AMC)


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: