amedia

AMC FOTOCLUB 16

16-12-2013 19:18:56


D.A. Magazine - Nhiếp ảnh

AMC FOTOCLUB 16 (AFC16) giới thiệu 2 tấm hình chụp trời đêm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao.

 

alt 

 

alt 

 

(AFC16)