amedia

Cuộc thi thiết kế Breakthrough and Innovation 2018

24-04-2018 15:26:35


Cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên toàn cầu với tổng giá trị giải thưởng lên đến 180.000 USD

Các giải thưởng được thiết lập với sự hợp tác ủy quyền của 21 tổ chức thiết kế quốc tế toàn cầu.

Miễn phí đăng ký & tham gia.

Mục đích của chương trình: Nhằm khích lệ sự giao lưu thiết kế sáng tạo của học sinh, sinh viên toàn cầu qua đó phát hiện những nhân tài thiết kế mới.

Chủ đề chương trình: Breakthrough and Innovation - Dũng cảm đột phá, sẵn sàng đổi mới.

Tư cách tham gia: Học sinh sinh viên đang theo học tại các trường từ PTTH trở lên ở trong & ngoài nước (sinh sau ngày 12/5/1988, tôi đa là 30, tính đế ngày kết thúc báo danh qua mạng. Nữ giới nếu có con trước 30 tuổi, mỗi con được gia hạn thêm 2 năm). Học sinh mới tốt nghiệp và mới nhập học cũng có thể tham gia.

Yêu cầu về tác phẩm dự thi: Thiết kế sáng tạo thể hiện được chủ đề của cuộc thi.

Thể loại tác phẩm: Gồm 4 mảng: Thiết kế sản phẩm, Thiết kế trực quan, Hoạt hình kỹ thuật số, Thiết kế dịch vụ.

Lịch trình cuộc thi: Từ ngày 15/05/2018 đến 24:00 ngày 16/07/2018, giờ Đài Bắc (GMT +08:00)

Nộp bài thi:

  • Thiết kế sản phẩm, Thiết kế trực quan

Mỗi tác phẩm tải lên tối đa 3 tấm Poster khổ A3 (29.7 x 42cm)

  • Thiết kế dịch vụ

Mỗi tác phẩm tải lên tối đa 3 tấm poster khổ A3

  • Hoạt hình kỹ thuật số

Đoạn video tiêu biểu dài 30-60 giây: tối đa 100MB, file MOV/MP4

Video bài thi chính thức dài tối đa 10 phút: tối đa 800MB, File MOV/MP4

Poster: 1 tờ A3

 


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: