amedia

Nội thất Nhà hàng Ẩm thực ba miền

16-06-2015 23:43:51


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Trần Thị Thu Trang, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Tên đề tài: Thiết kế nội thất Nhà hàng Ẩm thực ba miền.

SVTH: Trần Thị Thu Trang.

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: Tháng 5/2013.

Nguồn: TTTT

 


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: