amedia

Nội thất Khách sạn Tây Nguyên

15-06-2015 14:30:23


D.A. Magazine - Nội thất

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng của SV Lê Thị Thanh Trúc. Đề tài: Thiết kế nội thất khách sạn Tây nguyên.

 

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

SV: Lê Thị Thanh Trúc.

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Nguồn: LTTT.


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: