amedia

Nội thất Khách sạn Metazoan

01-08-2017 13:54:58


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn Metazoan của SV Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn Metazoan

SV; Nguyễn Thị Thanh Thảo

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 05/2013

Nguồn: NTTT


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: