Share code site công ty Modernize WordPress

01_intro

Modernize – Flexibility of WordPress. Bạn có thể khám phá nhiều tính năng mới tuyệt vời trong chủ đề này. Ví dụ ‘Page Builder’, nó cho phép bạn tạo ra các trang một cách dễ dàng bằng cách kéo-thả module. Hơn nữa, nó đi kèm với nhiều lựa chọn về ...

Xem chi tiết »