amedia

Tọa đàm Nghiên cứu mỹ thuật Champa

17-12-2013 18:28:08


Tin tức - Sự kiện nghệ thuật

 Tọa đàm Nghiên cứu mỹ thuật Champa

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Mỹ thuật tổ chức Tọa đàm "Nghiên cứu mỹ thuật Champa". Đây là hoạt động học thuật của nhà trường nhằm mục đích kết nối nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành có mối quan tâm sâu sắc đến văn hóa nghệ thuật Champa, với mong muốn hướng tới tăng cường nghiên cứu mỹ thuật Champa. Trên cơ sở nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu viên và giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tham gia thuyết trình trong tọa đàm, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Mỹ thuật sẽ xuất bản sách chuyên khảo về nghiên cứu mỹ thuật Champa vào năm 2013. Trong những năm tới (2015 - 2016), sau khi nghiên cứu, hệ thống tư liệu về những tác phẩm điêu khắc, kiến trúc được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1975 đến nay tại miền Trung, nhà trường mong muốn có được một hội nghị quốc tế về nghệ thuật Champa sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Bùi Thị Thanh Mai


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: