amedia

Hội nghị thông báo khoa học của Nghiên cứu sinh năm 2015

03-01-2016 09:54:03


“Hội nghị thông báo khoa học của nghiên cứu sinh” là một trong những hoạt động khoa học quan trọng của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam được tổ chức thường niên vào dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hội nghị năm nay diễn ra vào ngày 16/11/2015 đã thu hút được đông đảo các nghiên cứu sinh tham gia với tổng số 60 tham luận, trong đó có 26 bài của nghiên cứu sinh ngành văn hóa và 34 bài của nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật. Nội dung các tham luận tập trung chủ yếu vào những vấn đề sau: 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

- Những phát hiện mới, phương pháp nghiên cứu mới trong quá trình nghiên cứu, học tập của nghiên cứu sinh.

- Những khó khăn, thuận lợi, đề xuất trong quá trình học tập, nghiên cứu, thực hiện luận án.

Tại Hội nghị, các nghiên cứu sinh đã trình bày nhiều tham luận có giá trị lý luận và thực tiễn, cùng trao đổi, bàn luận, đóng góp ý kiến và đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quá trình nghiên cứu khoa học và làm luận án của nghiên cứu sinh./.

NGUỒN: VICAS    http://vicas.org.vn/articledetail.aspx?sitepageid=575&articleid=600


A.M.C STUDIO

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: