amedia

Sưu tầm tạp chí Thiết kế

27-10-2016 14:45:48


AMC cung cấp 02 số tạp chí Thiết kế (Design Magazine) ấn phẩm tiếng Việt  được xuất bản hạn chế đến nay không còn ra nữa.

Bạn sẽ có cơ hội lưu giữ những ấn phẩm mang dấu ấn lịch sử như những nhà sưu tập thật sự. Hy vọng mai này design Việt Nam phát triển, nhiều tạp chí mới khác sẽ ra đời, nhưng những ấn phẩm như  Tạp chí Thiết kế sẽ là  duy nhất ghi lại thời kỳ đầu tiên vất vả của Design VN.


Chúng tôi chỉ còn số 03 và 04. Nếu bạn có các số 0102 và 05 xin liên hệ với chúng tôi để trao đổi. Chúng tôi mua lại để làm ra những bộ sưu tập đầy đủ 5 số duy nhất của Design Magazine.

 Giá bìa : 36.000 VNĐ

(AMC Shop)


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: