amedia

Phoenix Oil colour Artist’s Pad A3 250gsm

30-06-2017 17:16:58


 

 
 
 
Oil colour Artist’s Pad A3
+ Chất liệu: Canvas textured paper, không axit
+ Sử dụng: Phù hợp cho vẽ màu sơn dầu
+ Đặc điểm:
Định lượng 250 g/m2
Số lượng 10 tờ 
 
 
 
Oil colour Artist’s Pad A3
+ Chất liệu: Canvas textured paper, không axit
+ Sử dụng: Phù hợp cho vẽ màu sơn dầu
+ Đặc điểm:
Định lượng 250 g/m2
Số lượng 10 tờ 

A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: