amedia

Phoenix Acrylic Artist’s Pad A3

10-07-2017 22:41:32


 

 
 
Acrylic Artist’s Pad A3
+ Chất liệu: Canvas textured paper, không axit
+ Sử dụng: Phù hợp cho vẽ màu Acrylic
+ Đặc điểm:
Định lượng 230 g/m2
Số lượng 10 tờ kích thước 297x420mm
 
 
Acrylic Artist’s Pad A3
+ Chất liệu: Canvas textured paper, không axit
+ Sử dụng: Phù hợp cho vẽ màu Acrylic
+ Đặc điểm:
Định lượng 230 g/m2
Số lượng 10 tờ kích thước 297x420mm

A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: