và SỐ ĐẸP điện thoại cố định không dây (lắp vào máy điện thoại bàn hoặc điện thoại di động sử dụng bình thường) Bán SỐ ĐẸP ĐIỆN THOẠI Cố định có dây- Lắp đặt ở mọi khu vực Thuộc TP.HCM (Sau này nếu thay đổi địa chỉ sử dụng vẫn giữ lại số)

(08) 62.85.2222Giá 5 triệu


(08) 62.87.3333Giá 5 triệu


(08) 62.87.5555Giá 5 triệu


(08) 62.85.6666Giá 5 triệu


(08) 62.85.7777Giá 5 triệu


(08) 62.85.8888Giá 10 triệu


(08) 62.87.9999Giá 10 triệu


(08) 62.999.555Giá 5 triệu


theo yêu cầu. (08) 6 xxxxxxx

Cung cấp SỐ ĐẸP điện thoại Cố định có dây và không dây, lắp đặt cho tất cả các Tỉnh (Thành Phố) trên Toàn Quốc, kể cả các vùng sâu, vùng xa…

Lưu ý: Mỗi tỉnh có một mã vùng khác nhau.

Liên hệ: 0989.228.228