amedia

Di chì Kuelox 7808

30-06-2017 10:04:01


 

 

Dùng cây di chì di lên (chà lên) phần vẽ chì để tạo bóng, mảng sáng/tối cho bức tranh.
 
* Thông tin chi tiết:
  • Làm từ giấy Cason. Độ cuộn chặt.
  • Dùng để trộn (blend) than và chì.
  • Khi đầu blend bị bẩn hoặc tù đầu, có thể làm sạch hoặc khôi phục đầu nhọn bằng cách chà lên giấy nhám mịn.