THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
Từ khi thành lập đến nay, mặc dù thời gian hoạt động chưa dài, tuy nhiên công ty Vạn Phú chúng tôi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các
thiết bị dạy nghề có chất lượng cho các trường trung cấp nghề cũng như thiết bị dạy nghề các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn phía nam và miền trung. Với đội ngũ cán bộ quản lý, và nhân viên được đào tạo rất cơ bản và đang được bổ sung thêm hàng năm, cùng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất đã và đang được đầu tư và nâng cấp thường xuyên; Với những mô hình dạy học được thay đổi theo chương trình giảng dạy đổi mới theo phương châm đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường, Đào tao nghề gắn với thị trường lao động, luôn tôn trọng thị hiếu của người học nghề, gắn dạy lý thuyết với thực hành tay nghề, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm và xuất khẩu lao động. Công ty chúng tôi xem thiết bị đào tạo nghề là phương tiện dạy học quan trọng, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của quốc gia, giúp tạo việc làm ổn định an toàn thu nhập cao. Thiết bị dạy nghề của công ty Vạn Phú chính là một trong những sự lựa chọn đầu tiên của các trường dạy nghề.