amedia

Phông chữ nổi Braille Neue cho người khiếm thị của Kosuke Takahashi

20-06-2018 13:59:20


braille neue typeface by kosuke takahashi wins one for information-equality

 

Kosuke Takahashi vừa xây dựng mẫu chữ “Braille Neue”, một loại phông kết hợp chữ nổi Braille với các ký tự tiếng Anh và tiếng Nhật hiện có. Với những ai không đọc được chữ nổi Braille hay cần đọc chữ nổi Braille, đây là một hồi chuông báo thức mạnh mẽ. Thật lạ lùng là chúng ta không thường bắt gặp mẫu chữ nổi Braille trong bảng chữ cái, trong khi có bao nhiêu người phải nhờ đến thứ ngôn ngữ xúc giác này để tìm đường đi quanh thế giới.

 

kosuke takahashi

Tất cả hình ảnh do Kosuke Takahashi cung cấp

 

Braille Neue gồm hai bảng ký tự: Braille Neue Standard (tiếng Anh) và Braille Neue Outline (tiếng Nhật và tiếng Anh). Nếu được tiếp nhận và ứng dụng toàn bộ, Braille Neue Outline sẽ được tuỳ chỉnh cho tương ứng và thay thế được các văn bản tiếng Anh/tiếng Nhật hiện có tại các không gian công cộng. Đặc biệt, tác giả Kosuke Takahashi còn mong muốn phông chữ toàn cầu này được dùng cho các biển hiệu của thế vận hội Olympics và Paralympics 2020 sẽ diễn ra tại Tokyo, “để tạo nên một không gian toàn cầu đích thực, nơi bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận thông tin.”

 

kosuke takahashi

Braille Neue Standard

 

kosuke takahashi

Braille Neue Outline (tiếng Nhật và tiếng Anh)

 

kosuke takahashi

Braille Neue Outline (tiếng Anh)

 

kosuke takahashi

Braille Neue Outline (tiếng Anh) ứng dụng ở các không gian công cộng

 

Biên dịch: HC

Xem bài viết gốc trên DESIGNBOOM tại đây


A.M.C STUDIO

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: