amedia

NHÂN VẬT

NHÂN VẬT » Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bí kíp vẽ Rồng

16-06-2015 23:58:50

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bí kíp vẽ Rồng

Năm con gì vẽ con đó là cách “khai bút” của giới họa sĩ Việt.

Đọc thêm: Họa sĩ Lê Trí Dũng: Bí kíp vẽ Rồng


NHÂN VẬT » Nữ họa sĩ Pháp vẽ thơ Trần Đăng Khoa

16-06-2015 23:58:00

Nữ họa sĩ Pháp vẽ thơ Trần Đăng Khoa

Những bài thơ của Trần Đăng Khoa qua minh họa của Dominique vừa sáng tỏ lại vừa bí ẩn…

Đọc thêm: Nữ họa sĩ Pháp vẽ thơ Trần Đăng KhoaA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: