amedia

KIẾN TRÚC

KIẾN TRÚC » Nhà Dezanove dựng từ bè gỗ tái chế

21-01-2014 02:11:14

Nhà Dezanove dựng từ bè gỗ tái chế

Với bố cục hai phần riêng biệt, công trình Mirando as Bateas của kiến trúc sư Tây Ban Nha Iñaki Leite nằm tựa vào một hõm núi đá, hướng mặt ra cửa sông Arosa.

Đọc thêm: Nhà Dezanove dựng từ bè gỗ tái chế


KIẾN TRÚC » Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT Architects

10-01-2014 22:29:14

Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT Architects

Chương trình mở rộng Dragon King Harbor River là một đồ án quy hoạch quy mô nhằm tái tạo lại đời sống dân cư ở quận Meixi Lake, thành phố Changsha.

Đọc thêm: Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT ArchitectsA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: