amedia

Những lá bài typography

10-12-2013 11:22:11


Designboom - Đồ hoạ

 

 
alt

 

alt

 

Bộ bài tây do hãng Hat Trick Design (Luân Đôn) thiết kế ứng dụng chữ nghệ thuật.

Cỗ bài gồm 52 lá đúng kiểu truyền thống, trong đó mỗi bộ cơ rô chuồn bích được minh hoạ lại bằng chữ cái và con số cách điệu. Mỗi lá bài mang một hình ảnh riêng nhưng vẫn tuân theo biểu tượng cơ rô chuồn bích của mình. Ví dụ, con bảy cơ được minh hoạ với những số bảy sắp xếp theo dạng trái tim, còn con đầm bích được thể hiện bằng những chữ Q sắp xếp theo dạng biểu tượng bích.

 

alt
 
alt

 

 

Xem toàn bộ cỗ bài trên Youtube.

 

http://www.hat-trickdesign.co.uk

 

 

Biên dịch: Hương Châu