amedia

Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT Architects

10-01-2014 22:29:14


NEXT architects win competition for meixi lake bridge

Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT Architects, Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Ảnh © NEXT Architects

Chương trình mở rộng Dragon King Harbor River là một đồ án quy hoạch quy mô nhằm tái tạo lại đời sống dân cư ở quận Meixi Lake, thành phố Changsha. Đề án vừa đoạt giải của studio NEXT Architects (hoạt động ở Bắc Kinh và Amsterdam) là một phần chủ chốt của đồ án nói trên. Trong đề án này, một chiếc cầu dài 150 mét, cao 24 mét, sẽ được bố trí bắc ngang dòng sông Dragon King Harbor. Cây cầu có hình dạng độc đáo, trông như một dây chuỗi tết từ ru băng đỏ - một hình ảnh quen thuộc trong nghệ thuật dân gian cổ của Trung Hoa – hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc mới cho khu vực đang phát triển này. Cây cầu sẽ trở thành mối nối quan trọng cho các tuyến đường khác nhau quanh khu cảng tính từ từ mép nước đến các sườn đồi, và mang những vai trò khác nhau ở từng địa điểm.

 Nhìn từ mặt nước

Ảnh © NEXT Architects

Bản vẽ quá trình phát triển ý tưởng

Ảnh © NEXT Architects

 

Biên dịch: HC


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: