amedia

Ara Peterson

11-12-2013 00:14:01


Designboom - Mỹ thuật

 

 

alt

 

Ara Peterson là một nghệ sĩ Mỹ làm việc tại đảo Providence Rhode.  

 

alt 

 Tube của Ara Peterson, 2008 (gỗ bạch dương khắc laser và màu acrylic, gương soi)

 

Ông theo học ngành làm phim và hoạt hình, nhưng phần lớn công trình của ông là tác phẩm ba chiều dạng tĩnh. Dù vậy, ông cũng đưa những kinh nghiệm về chuyển động và phương thức ứng dụng thời gian của mình vào nghệ thuật bằng cách này hay cách khác, làm cho các tác phẩm dạng tĩnh trông như đang vận động.

Các ảo ảnh thị giác và sự lặp lại đóng vai trò chủ chốt trong việc biến hoá tranh tượng thành những vật thể động. Công trình gần đây của Ara ứng dụng nhiều mẫu gỗ cắt laser ghép lại với nhau thành một nhóm. Mỗi mẫu gỗ được biến tấu một chút về hình thể hoặc vị trí, khiến chúng trông như đang hoá mình theo chuyển động từ đầu đến cuối.

http://www.arapeterson.com

 

alt 

Tube, Ara Peterson, 2008 (gỗ bạch dương khắc laser và màu acrylic, gương soi)

 

alt 

 

 

Tube, Ara Peterson, 2008 (gỗ bạch dương khắc laser và màu acrylic, gương soi)

 

alt

 

 

(Chưa đề tựa), Ara Peterson, 2008 (gỗ bạch dương khắc laser và màu acrylic)

 

alt 

 

 

(Chưa đề tựa), Ara Peterson, 2008 (gỗ bạch dương khắc laser và màu acrylic)

 

alt 

 

 

(Chưa đề tựa), Ara Peterson, 2008 (gỗ bạch dương khắc laser và màu acrylic)

 
 
Biên dịch: Hương Châu

A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: