amedia

Nội thất Khách sạn Riverside

04-06-2014 00:36:03


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn Riverside

SV: Đỗ Thị Trường

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình

Ngày bảo vệ: 06/2014

Nguồn: ĐTT


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: