amedia

Nội thất I Resort

01-08-2017 14:00:09


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Vũ Văn Tới, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, đề tài "I Resort", bảo vệ tháng 6/2015.

 

Thông tin đồ án:

Tên đề tài: Thiết kế nội thất "I Resort"

SVTH: Vũ Văn Tới

Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 06/2015.

Nguồn: VVT


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: