amedia

Nội thất Hoi An Marina Resort

04-06-2017 15:39:44


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất của sinh viên Nguyễn Tấn Nam, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, bảo vệ tháng 6/2017.

Nguồn: NTN, Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.


 
 

A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: