amedia

NỘI THẤT

NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn Metazoan

01-08-2017 13:54:58

Nội thất Khách sạn Metazoan

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn Metazoan của SV Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn Metazoan


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn Tây Nguyên

15-06-2015 14:30:23

Nội thất Khách sạn Tây Nguyên

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng của SV Lê Thị Thanh Trúc. Đề tài: Thiết kế nội thất khách sạn Tây nguyên.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn Tây Nguyên


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn Trapezium

01-08-2017 13:56:08

Nội thất Khách sạn Trapezium

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng của sinh viên Trương Minh Thảo, đề tài Thiết kế nội thất khách sạn Trapezium.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn Trapezium


NỘI THẤT » Nội thất Trung tâm văn hóa thể thao Thủ Thiêm

15-06-2015 12:12:51

Nội thất Trung tâm văn hóa thể thao Thủ Thiêm

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất.

Đọc thêm: Nội thất Trung tâm văn hóa thể thao Thủ ThiêmA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: