amedia

NỘI THẤT

NỘI THẤT » Nội thất Thiền Resort

01-08-2017 13:58:25

Nội thất Thiền Resort

Đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất năm 2015 của sinh viên Hoàng Thị Mùi, đề tài "Thiền Resort"

Đọc thêm: Nội thất Thiền Resort


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn Mường Thanh

06-06-2014 02:04:11

Nội thất Khách sạn Mường Thanh

Đồ án Tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của sinh viên Bùi Thị Tú Mỹ, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, khóa 2009-2014.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn Mường Thanh


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn Riverside

04-06-2014 00:36:03

Nội thất Khách sạn Riverside

Đồ án Tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của sinh viên Đỗ Thị Trường, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, khóa 2009-2014.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn Riverside


NỘI THẤT » Nội thất Nhà hàng Friendly

03-06-2014 23:24:10

Nội thất Nhà hàng Friendly

Đồ án Tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của Trần Mạnh Dũng, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, khóa 2009-2014.

Đọc thêm: Nội thất Nhà hàng Friendly


NỘI THẤT » Nội thất Nhà hàng Ẩm thực ba miền

16-06-2015 23:43:51

Nội thất Nhà hàng Ẩm thực ba miền

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Trần Thị Thu Trang, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Đọc thêm: Nội thất Nhà hàng Ẩm thực ba miềnA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: